aipeu puri

aipeu puri

Saturday 6 August 2016

Result Sheet of GDS DR examination for promotion to PA/SA cadre held on 31-07-2016, qualified in Paper-I to appear Paper-II (Type/Data Entry


Result Sheet of GDS DR examination for promotion to PA/SA cadre held on 31-07-2016, qualified in Paper-I to appear Paper-II 
(Type/Data Entry)

Sl No
Divn
Name
Roll No.
Community
Marks obtained


Part-A
Part-B
Part-C
Part-D
Total
1
Puri
Asok Ku Mahapatra GDS MD Narendrapur(Bolagarh)
PRI/GDS-02/2016
OBC(UR)
08
10
11
09
38
2
CKN
Rasmita Sahoo, GDSPKR Rasulpur B.O.
CKN/GDS/01/2013
UR
08
11
17
08
44
3
CKN
Sashi Sekhar Nanda, GDSMC Rambagh
CKN/GDS/02/2013
UR
12
19
18
16
65
4
MBJ
Ratikanta Giri, GDSMD Chitraposi (Karanjia)
MBJ/PA(GDS)-01/2016
OBC(UR)
16
14
10
13
53
5
BLS
Kamal Lochan Pal, GDS MD Sankhapodadiha(Anantapur)
BLS/01-2013/16
UR
10
17
14
15
56
6
BLS
Goutam Kumar Das,GDS BPM, Batagramghat (Dehurda)
BLS/02-2013/16
UR
15
11
12
16
54
7
KPT
Badal Mandal, GDS BPM Gumuka (Saradhapali)
DR/GDS/2013-14/KPT-1
SC
13
11
09
17
50
8
KPT
Ramesh Kumar Chouhan, GDSBPM Jamadarpara
(Chandahandi)
DR/GDS/2013-14/KPT-2
SC
11
12
10
10
43
9
BF
E.Kamakshya Prasad Patra GDSBPM Chudangapur (Digapahandi)
DR/GDS/2013-14/BF-01
UR
15
10
11
14
50
10
DKL
Saktimayee Behera, GDSMD Kaimati (Gobindpur)
DKL-PA(GDS)2013-14-02
UR
12
12
14
20
58